לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

652

צדיקים ורביים, חסידים ומתנגדים

אתמול בשעת "שולחן", – ספר חסיד למתנגד, – גלה הרבי רזין דרזין בלמ"דין שב"מצפצפים".

ליגלג עליו המתנגד:

חסיד עם-הארץ! ב"מצפצפים" אין אפילו למ"ד אחת.

מתנגד שוטה! – חזר וליגלג החסיד על המתנגד. – אותה שעה הוציא הרבי יחיה את הלמ"דין מ"וחלקלקות" והטיל את כולן ב"מצפצפים".

לסיפור הבא

לסיפור הקודם