לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

651

צדיקים ורביים, חסידים ומתנגדים

נחלקו הצדיקים משושלתו של הרב מאפטה והצדיקים משושלתו של המגיד הצ'רנובילי במנהגי "שולחן": האפטים היו אוכלים ושותים כבני-אדם, והצ'רנובילים לא היו טועמים אלא משהו מכל תבשיל וחוזרים ועושים את התבשיל כולו "שיריים" לחסידים.

פעם אחת הסב צדיק אפטי ב"שולחנו" של צדיק צ'רנובילי, ותמה הצ'רנובילי, שאורחו מרבה כל-כך באכילה ושתיה.

אמר לו האפטי:

שנינו יש לנו מלחמת-היצר. אותנו הוא מבקש לפתות לצומות וסיגופים, ואתכם הוא מבקש לפתות לאכילה ושתייה. ושנינו אין אנו נפתים לו וכובשים אותו. אלא שבינתיים, עד שהוא נכבש, אנו, האפטים, אוכלים ושותים, ואתם, הצ'רנובילים, רעבים וצמאים...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם