לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

640

צדיקים ורביים, חסידים ומתנגדים

צדיק ומתנגד נזדמנו לקרון אחד של המחלקה השלישית.

ביקש המתנגד לקנתר את הצדיק ואמר לו:

תמה אני, כיצד צדיק גדול כמותו מוחל על כבודו ונוסע במחלקה השלישית כאדם מן השוק.

החזיר לו הצדיק:

לא כל הצדיקים שווים למדריגה. יש צדיק ממדריגה ראשונה, ויש צדיק ממדריגה שלישית. אני מן המדריגה השלישית ומקומי נאה לי כאן. אבל עליך אני תמה. אתה, שחצוף אתה מן המדריגה הראשונה, מה לך כאן, במחלקה השלישית?

לסיפור הבא

לסיפור הקודם