לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

639

צדיקים ורביים, חסידים ומתנגדים

מתנגד נכנס אצל צדיק וראה אותו מעווה פניו ומלכסן עיניו כלפי מעלה. עשה גם המתנגד כך. זעף הצדיק ואמר לו:

עוויות משונות אלו למה?

השיב המתנגד:

אף אני שואל, עוויות משונות אלו למה?

אני, – אמר הצדיק, – מלאכים אני רואה.

ואני, – החזיר המתנגד, – אלוּפים‏[18] אני רואה...

אלוף – Ass (בשחוק הקלפים). – דומה, שהמתנגד לא דייק ונתחלפו לו "מלאכים" ב"מלכים".

לסיפור הבא

לסיפור הקודם