לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

575

פרנסים, גבאים, רבנים, דיינים, מגידים, שד"רים, שוחטים, חזנים, שמשים, מלמדים, סופרים, מחברים ומוכרי-ספרים

מחבר ששמו היה יעקב הביא את חיבורו "ויאמר יעקב" להרב מלבים. עיין הרב בחיבור ואמר למחבר:

- כמה נאה שם זה וכמה הוא מכוון לחיבורך!

שמח המחבר ושאל:

- רבי, בשל מה הוא מכוון כל-כך בעיניך?

החזיר לו הרב:

- כבר מצינו גם בתורה "ויאמר יעקב" [74] אף-על-פי שלא אמר כלום.

[74] "ויאמר אליו: מה שמך?, ויאמר: יעקב", בראשית לב, כח.

לסיפור הבא

לסיפור הקודם