לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

576

פרנסים, גבאים, רבנים, דיינים, מגידים, שד"רים, שוחטים, חזנים, שמשים, מלמדים, סופרים, מחברים ומוכרי-ספרים

מחבר כתב פירוש לקהלת ובא לרב מפורסם לבקש הסכמה. עיין הרב בפירוש ואמר למחבר:

- רואה אני, שכוחך יפה בפרשנות ככוחו של המלבים. ‏אף-על-פי-כן איני יכול להסכים.

תמה המחבר:

- רבי, אם כמלבים אני בעיניך, מפני מה אין אתה יכול להסכים?

החזיר לו הרב:

- משום שאני מוצא גם קצת הבדל בינך ובין המלבים. אחשוורוש טיפש שבטיפשים היה, בא המכבים ועשה אותו חכם מחוכם; ואילו שלמה חכם מחוכם היה, באת אתה ועשית אותו טיפש שבטיפשים.

לסיפור הבא

לסיפור הקודם