לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

567

פרנסים, גבאים, רבנים, דיינים, מגידים, שד"רים, שוחטים, חזנים, שמשים, מלמדים, סופרים, מחברים ומוכרי-ספרים

מחבר הביא לרבי יחזקאל-פיבל, המגיד הווילנאי המפורסם, פירוש שחיבר לרש"י והתפאר לפניו, שיש בידו הסכמות מאת כמה גדולים, וכולם מרבים בשבחו וקוראים לו "גאון". עיין רבי יחזקאל-פיבל בפירוש ואמר למחבר:

- יפה כתבו בעלי-ההסכמות. כל הגאונים לא ידעו את רש"י... [69]

[69] רב האי, אחרון הגאונים, מת קודם שנולד רש"י.

לסיפור הבא

לסיפור הקודם