לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

566

פרנסים, גבאים, רבנים, דיינים, מגידים, שד"רים, שוחטים, חזנים, שמשים, מלמדים, סופרים, מחברים ומוכרי-ספרים

כשהגיעה שעתו של בעל "הלוח" להסתלק מן העולם, קרא לבנו ואמר לו:

- בני, אני אין לי לא נכסים ולא ממון בעין. לפיכך בוא ואוריש לד סוד "הלוח", שהוא שקול כנגד הרבה נכסים וממון.

שמע הבן ושאל:

- אבא, סוד זה מה הוא?

החזיר לו החולה:‏

- כשתגיע ל"חזון-הרוחות" [68] אל תנבא לא קור גדול בתמוז ולא חום גדול בשבט.

[68] לשעבר היו מחברי "הלוחות" מדפיסים ב"לוחותיהם" דברי-נבואה על מזג האוויר לכל-השנה, ולדברי נבואה אלו קראו "חזון הרוחות".

לסיפור הבא

לסיפור הקודם