לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

557

פרנסים, גבאים, רבנים, דיינים, מגידים, שד"רים, שוחטים, חזנים, שמשים, מלמדים, סופרים, מחברים ומוכרי-ספרים

מה טעם אין מעמידים מלמד אלא לחצי-שנה ("לזמן"), ולא לשנה שלמה?

- ממה נפשך: אם יעשה מלאכתו באמונה, חזקה שיישחף וימות בתוך "הזמן" ויהיה צורך להעמיד אחר במקומו. אלא מה, לא יישחף ולא ימות בתוך "הזמן"? הרי זה סימן שעשה מלאכתו רמייה, ושוב יהיה צורך להעמיד אחר במקומו.

לסיפור הבא

לסיפור הקודם