לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

556

פרנסים, גבאים, רבנים, דיינים, מגידים, שד"רים, שוחטים, חזנים, שמשים, מלמדים, סופרים, מחברים ומוכרי-ספרים

אב מסר את בנו למלמד, ולמחר בא המלמד וביקש לקבל שכרו לכל "הזמן" [64] כולו. אמר לו האב:

- מה ראית?

השיב המלמד:

- היה מעשה ותלמיד אחד מת עלי בתוך "הזמן" והפסדתי שכרי...

אמר לו האב:

- ומה אעשה. אם אשלם לך כל שכרך ואתה תמות, חלילה, בתוך "הזמן"?

החזיר המלמד:

- נמצא אני נשכר...

[64] "זמן" פירושו בפי העם – סמסטר.

לסיפור הבא

לסיפור הקודם