לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

552

פרנסים, גבאים, רבנים, דיינים, מגידים, שד"רים, שוחטים, חזנים, שמשים, מלמדים, סופרים, מחברים ומוכרי-ספרים

איסר מלמד היה אומר:

- שלושה רובלים היו לי לעצמי לפני כמה שנים בסוף "הזמן"; חמישה רובלים היו לו לחותני קודם שהשיא לי את בתו; עשרים וחמישה רובלים ראיתי פעם אחת בידי "הגביר" שלנו. ומה שמספרים הבריות, שבעיניהם ראו מאה רובל – או שהם משקרים, או שהם נתקלו לא עלינו במעשה-כשפים.

לסיפור הבא

לסיפור הקודם