לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

551

פרנסים, גבאים, רבנים, דיינים, מגידים, שד"רים, שוחטים, חזנים, שמשים, מלמדים, סופרים, מחברים ומוכרי-ספרים

מלמד הלך לכפר לקנות עז. קנה והביא לביתו ואמר לאשתו:

- הרי לך עז שבעזים: ‏שלושה לוגים חלב היא מביאה כל-יום.

נסתכלה האשה בבהמה שלפניה. עיקמה חוטמה ואמרה:

- שלושה לוגים? נבלה זו?

החזיר המלמד:

- מובטחני שכך. הגוי המוכר אמר: שני לוגים, ומי פתי יאמין לערל טמא? ודאי שיקר ושלושה לוגים היא מביאה.

לסיפור הבא

לסיפור הקודם