לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

529

פרנסים, גבאים, רבנים, דיינים, מגידים, שד"רים, שוחטים, חזנים, שמשים, מלמדים, סופרים, מחברים ומוכרי-ספרים

חזן עני קבל לפני פרידמן, שאבד לו קולו, והרי הוא צריך למתנת בשר-ודם. הוציא פרידמן זחוב מכיסו ונתן לו. וכשראה פרידמן, שנתכרכמו פניו של העני, אמר לו:

- עוד זהוב אחד יש לי בכיסי, אבל אותו אני חייב לשמור בשביל העלוב, שימצא את אבידתך...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם