לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

528

פרנסים, גבאים, רבנים, דיינים, מגידים, שד"רים, שוחטים, חזנים, שמשים, מלמדים, סופרים, מחברים ומוכרי-ספרים

חזן נווד בא אל חזנה המפורסם של בודאפשט, הפרופיסור פרידמן, וביקש מאתו, שייתן לאחד ממשורריו ללכת עמו לעיירה הסמוכה: עתיד הוא להתפלל שם בשבת וחסר לו משורר. אמר לו פרידמן:

- השמיעני נא קולך תחילה ואדע, איזה משורר אתה חסר.

הסכים החזן ושר לפניו פסוקיס מעטים. הפסיקו פרידמן ואמר לו:

- חביבי, רואה אני, שלא משורר אתה חסר, אלא חזן אתה חסר, וחזן איני יכול ליתן לך.

לסיפור הבא

לסיפור הקודם