לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

526

פרנסים, גבאים, רבנים, דיינים, מגידים, שד"רים, שוחטים, חזנים, שמשים, מלמדים, סופרים, מחברים ומוכרי-ספרים

ניסן בלומנטל האודיסאי היה מקפיד, שלא יקרא לו אדם בפניו אלא בשמו או בשם משפחתו, ולא יכנוהו "חזן". פעם אחת אמר לו שלמה זולצר:

- תמה אני עליך, מר בלומנטל. ממה נפשך: אם חזן אתה – מה עלבון הוא כינוי זה לך, ואם אתה רואה בו עלבון לך – למה נעשית חזן?

החזיר לו בלומנטל:

- בוא ואסביר לך. בעירי, באודיסה, היה גגב מפורסם, שיצאו לו מוניטים בכל הסביבה. "נתקה גנב" היה שמו, והיה נוקם ונוטר כשקראו לו כך. אמרו לו: "אם אומנותך בזיון הוא לך, למה אתה עוסק בה?" השיב נתקה: "מניח אני כל אומנות שבעולם ואיני מלמד את בני אלא אומנותי שלי, שאין כמותה חריפה ומשובחת. אבל מה אעשה וכל משמוט, התוקע ידו בכיס זר ומבריח משם מטפחת שווה פרוטה, אף הוא נוטל גדולה לעצמו ומבקש שיקראו לו גנב"...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם