לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

525

פרנסים, גבאים, רבנים, דיינים, מגידים, שד"רים, שוחטים, חזנים, שמשים, מלמדים, סופרים, מחברים ומוכרי-ספרים

ניסי (ניסן) הבלזאי היה כוחו גדול בחיבור ניגונים לתפילה, אבל קולו היה צרוד ומרוסק, ובעיקר היה סומך על משורריו. וחשוב גדול היה ניסי "בחצרו" של רבי דוד'ל הטלנאי, ומזמן לזמן היה בא לשם להתפלל מוספים. פעם אחת אמר לו רבי דוד'ל:

- ניסי, בכמה עולים לך משורריך?

- באלף רובל לשנה. – השיב ניסי.

חזר רבי דוד'ל ואמר לו:

- קמצן אתה, ניסי. אילו הוצאת עוד שלוש מאות רובל לשנה והעמדת גם חזן למשורריך – כמה מקובלת הייתה תפילתך...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם