לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

502

פרנסים, גבאים, רבנים, דיינים, מגידים, שד"רים, שוחטים, חזנים, שמשים, מלמדים, סופרים, מחברים ומוכרי-ספרים

בליל-שבת מקדש החזן על היין בבית-הכנסת, ובמוצאי-שבת לא הוא אלא השמש מבדיל על היין בבית-הכנסת.

מה טעם?

- שאמרו: "אם אין דעה – הבדלה מנין?" [46]

[46] ירושלמי ברכות, ה, ט, ב.

לסיפור הבא

לסיפור הקודם