לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

501

פרנסים, גבאים, רבנים, דיינים, מגידים, שד"רים, שוחטים, חזנים, שמשים, מלמדים, סופרים, מחברים ומוכרי-ספרים

שלושה באו אל הפרנס שבעירם לבקש הוספה על שכרם – רב, שמש וחזן. אמר להם הפרנס:

- פסקו לי פסוקיכם ואדע, למי מכם יש להוסיף תחילה.

פתח הרב ואמר:

- "רחש לבי דבר טוב". [44] "רחש" נוטריקון: רב, חזן, שמש. והרב בראש.

נענה אחריו השמש ואמר:

- "שחר טוב יבקש רצון". [45] "שחר" נוטריקון: שמש, חזן, רב. והשמש בראש.

סלסל החזן ואמר:

- "חרש שוטה וקטן" – "חרש" נוטריקון: חזן, רב, שמש. והחזן בראש.

גיחך הפרנס ואמר:

- היינו דאמרי אינשי: סתם חזן – שוטה.

[44] תהלים מה, ב.

[45] משלי יא, כז.

לסיפור הבא

לסיפור הקודם