לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

498

פרנסים, גבאים, רבנים, דיינים, מגידים, שד"רים, שוחטים, חזנים, שמשים, מלמדים, סופרים, מחברים ומוכרי-ספרים

שאלו למחודד:

- מנין לחזנים, ששוטים הם?

השיב המחודד:

- הריהם יורדים לפני התיבה, שכתוב עליה: "שויתי ה' לנגדי תמיד", ומקרא מפורש הוא: "אין חכמה ואין תבונה לנגד ה' "... [40]

[40] משלי כא, ל.

לסיפור הבא

לסיפור הקודם