לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

499

פרנסים, גבאים, רבנים, דיינים, מגידים, שד"רים, שוחטים, חזנים, שמשים, מלמדים, סופרים, מחברים ומוכרי-ספרים

עמוד [41] מה הוא אומר?

- "מי פתי - יסור הנה". [42]

[41] סתם עמוד – התיבה שבבית-הכנסת.

[42] משלי ט, ד, טז.

לסיפור הבא

לסיפור הקודם