לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

492

פרנסים, גבאים, רבנים, דיינים, מגידים, שד"רים, שוחטים, חזנים, שמשים, מלמדים, סופרים, מחברים ומוכרי-ספרים

מעשה באחד, שבא אל הרב ליטול "קבלה" לשחיטה. תהה הרב על קנקנו ושאל:

- אוגרת [37] מה פירושה?

השיב הנבחן:

אוגרת פירושה – בתולה שהגיעה לפרקה.

- אם-כן, מה פירושה של בוגרת?

- תרנגולת הרובצת על ביציה,

ודוגרת?

- תאנה צמוקה.

- וגרוגרת?

- ספק זכר, ספק נקבה.

- ואנדרוגינוס?

- הים הגדול.

- ואוקיינוס?

נסתתמו תשובותיו של הנבחן. אמר לו הרב:

- איני יכול ליתן לך "קבלה".

תמה האיש:

- רבי, בשביל שאיני יודע פירושו של אוקיינוס אתה פוסלני לשחיטה?

[37] שתי פגימות הן בסכין: "אוגרת" ו"מסוכסכת", הראשונה פוסלת והשנייה אינה פוסלת; עי' חולין יז, א.

לסיפור הבא

לסיפור הקודם