לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

491

פרנסים, גבאים, רבנים, דיינים, מגידים, שד"רים, שוחטים, חזנים, שמשים, מלמדים, סופרים, מחברים ומוכרי-ספרים

שד"ר בא לעיר ואכסנו הפרנס בביתו. אכל ושתה השד"ר ונח מן הדרך. תלה מנעול בתרכוסו ויצא לראות את העיר. וכשחזר, נסתכל וראה: שני מנעולים תלויים בתרכוסו. תמה ושאל לבעל-הבית:

- המנעיל מהיכן?

תמה גם בעל-הבית:

- מנעול? אני רואה שני מנעולים.

הסביר לו השד"ר:

- אחד תליתי אני, שמא יוציאו מה-שהוא מתוך התרכוס.

חזר בעל-הבית והסביר לו:

- ואחד תליתי אני, שמא יכניסו מה-שהוא לתוך התרכוס...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם