לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

486

פרנסים, גבאים, רבנים, דיינים, מגידים, שד"רים, שוחטים, חזנים, שמשים, מלמדים, סופרים, מחברים ומוכרי-ספרים

מגיד נכנס אצל בעל-הבית לבקש נדבה, וכדי להתחבב עליו פתח בדברי-אגדה:

- פסוק ראשון שבתורה כולו מוקשה. "בראשית" למה? ‏היה לו לכתוב: "תחילה"; "ברא" – למה דווקא "ברא" ולא "יצר"? "אלהים" – מיותר, שהרי מי ברא, אם לא אלהים? "את" מיותר לגמרי; "השמים" – הואיל ולהלן נאמר "רקיע" היה לו לאמר גם כאן "רקיע"; "ואת" – שוב מיותר לגמרי; "הארץ" – למה? הרבה יותר מתקבלת על הדעת "אדמה"...

הפסיקו בעל-הבית:

- רבי מגיד, אף אני קושיה חמורה יש לי. התורה מעידה על משח רבנו, שלא קם כמוהו, ואתה מבקש לעשותו עם-הארץ עד כדי כך, שיתחיל תורתו בלשון זו: "תחילה יצר רקיע אדמה".

[בדיחה ישנה זו נתנסחה בדורנו נוסח חדש:

ש. בן-ציון, היה מרבה לתקן כתביהם של סופרים. פעם אחת אמר לדוד פרישמן:

- תמה אני על לשון הכתוב: "בראשית ברא אלהים את ‏השמים ואת הארץ". היה לו לכתוב: "תחילה ‏יצר ה' את הרקיע ואת האדמה".

החזיר לו פרישמן:

- באמת כך היה כתוב בנוסח ראשון. בא ש. בן ציון ותיקן...]

לסיפור הבא

לסיפור הקודם