לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

487

פרנסים, גבאים, רבנים, דיינים, מגידים, שד"רים, שוחטים, חזנים, שמשים, מלמדים, סופרים, מחברים ומוכרי-ספרים

מטיף מן "המתוקנים" התארח בבודאפשט ודרש ב"היכל" החדש. באו רבים לשמוע את הדרשה ובתוכם גם יצחק-יהודה גולדציהר. וכשסיים הדרשן וירד מעל דוכנו אמרו לו לגולדציהר:

- דרשתו של זה מהי בעיניך?

החזיר גולדציהר:

- כל ימי הייתי תמה, מח ראה מרטין לוטר לתרגם "קהלת – דרשן" ("פרעדיגער")? עכשיו אני רואה, שיפה תרגם. "הבל-הבלים אמר "הדרשן", הכל הבל".

(א. ש. יהודה, "גולדציהר האיש והיהודי", "העולם" 1924 נומר 29).

לסיפור הבא

לסיפור הקודם