לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

460

פרנסים, גבאים, רבנים, דיינים, מגידים, שד"רים, שוחטים, חזנים, שמשים, מלמדים, סופרים, מחברים ומוכרי-ספרים

רב-דוקטור התווכח עם למדן ליטאי בדבר-הלכה. לסוף נתרגז הליטאי וקרא לו עם-הארץ. כעס הרב-הדוקטור כעס גדול:

- כיצד אתה מעיז פנים לקרוא לי עם-הארץ, ואני רב בישראל?

אמר לו הליטאי:

- מה אעשה והגמרא מעידה עליך, שעם-הארץ גמור אתה?

- איזו גמרא? – צעק הרב-הדוקטור.

- איזו? – החזיר לו הליטאי, – כל גמרא שבש"ס, מברכות ועד נדה.

לסיפור הבא

לסיפור הקודם