לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

447

פרנסים, גבאים, רבנים, דיינים, מגידים, שד"רים, שוחטים, חזנים, שמשים, מלמדים, סופרים, מחברים ומוכרי-ספרים

חייט ליטאי הלך לאמריקה ונעשה שם רב. לימים בא אליו אחיו, חייט כמותו, וראה אותו נוהג ברבנות. שתק ולא אמר כלום. למחר הלך "הרב" לפדיון-הבן ומידו פדו את הילד בחמישה סלעים. לא יכול החייט להתאפק ואמר לו:

- אחי יקירי, בשלמא רב - ניחא. "לא בשמים היא". ודאי עסקת בתורה והגעת למה שהגעת. אבל כהן היכי תמצי? אבותינו ואבות-אבותינו לא היו כוהנים מעולם.

החזיר לו "הרב-הכהן":

- תנוח דעתך, אחי יקירי. מקרא מפורש הוא: "כעם ככהן" [27] – כשם שהוא בכור, כך אני כהן...

[27] ‏ישעיה כד, ב; הושע ד, ט.

לסיפור הבא

לסיפור הקודם