לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

446

פרנסים, גבאים, רבנים, דיינים, מגידים, שד"רים, שוחטים, חזנים, שמשים, מלמדים, סופרים, מחברים ומוכרי-ספרים

אחד מבני-העיר הפליג בשבחו של הרב ואמר:

- יש בו ברבנו ממידותיו של הקדוש ברוך-הוא, של ‏משה רבנו ושל אריסטו.

אמרו לו:

- גוזמא קתני!

החזיר המשבח:

- חס ושלום: דברים כהווייתם, מה הקדוש ברוך-הוא אין לו דמות-הגוף, אף רבנו כך; מה משה רבנו כבד-פה, אף רבנו כך; ומה אריסטו אינו בכלל בקיאים בש"ס ופוסקים, אף רבנו כך.

לסיפור הבא

לסיפור הקודם