לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

437

פרנסים, גבאים, רבנים, דיינים, מגידים, שד"רים, שוחטים, חזנים, שמשים, מלמדים, סופרים, מחברים ומוכרי-ספרים

רב מפורסם חלה, ומחמת חולי סרב לראות את חשובי-העיר, שבאו אצלו לבקרו. וכשבא אפיקורס אחד לבקרו הסכים הרב, שהלה יכנס אליו לחדרו. אמרו לו:

- למה יזכה אפיקורס זה למה שלא זכו חשובי-העיר?

החזיר הרב:

- את החשובים עתיד אני לראות בגן-עדן, ולמה אטרח ‏לראותם עכשיו, כשהדיבור קשה עלי? ואילו אפיקורס זה – אותו לא אראה עוד, ודין הוא, שאפרד ממנו קודם מותי. מכרי הוא.

לסיפור הבא

לסיפור הקודם