לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

436

פרנסים, גבאים, רבנים, דיינים, מגידים, שד"רים, שוחטים, חזנים, שמשים, מלמדים, סופרים, מחברים ומוכרי-ספרים

אמר משכיל לרב:

- תמה אני: גדולי-התורה הקדמונים היו גדולים גם בחוכמה, כגון רב סעדיה, הרמב"ם, הרלב"ג וכדומה, ואילו גדולי-התורה של עכשיו הדיוטות גמורים הם בדברי-חוכמה.

החזיר לו הרב:

- אף אני תמה: גדולי-החוכמה הקדמונים היו גדולים גם בדברי-תורה, כגון רב סעדיה, הרמב"ם, הרלב"ג וכדומה, ואילו גדולי-החוכמה של עכשיו הדיוטות גמורים הם בדברי-תורה

לסיפור הבא

לסיפור הקודם