לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

430

פרנסים, גבאים, רבנים, דיינים, מגידים, שד"רים, שוחטים, חזנים, שמשים, מלמדים, סופרים, מחברים ומוכרי-ספרים

מנין לרב, שגם הוא מצווה על יראת-שמים?

- שנאמר: "את ה' אלהיך תירא – לרבות תלמידי חכמים" [24]

[24] השווה פסחים כב, ב.

לסיפור הבא

לסיפור הקודם