לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

429

פרנסים, גבאים, רבנים, דיינים, מגידים, שד"רים, שוחטים, חזנים, שמשים, מלמדים, סופרים, מחברים ומוכרי-ספרים

ההוא שבא לרבי אהרן הורין, הרב הרפורמי הידוע, ואמר לו:

- רבי, מעירי באתי אליך לדון עם הקדוש ברוך-הוא, ‏שיש לי עליו כמה וכמה תביעות.

תמה רבי אהרן ואמר לו:

- שמא אין רב בעירך, שטרחת לבוא אלי?

החזיר לו הלה:

- ודאי יש לנו רב בעירנו, אבל חוששני, שמחמת שהוא ירא את אלהים יטה את הדין ויזכה אותו. ואילו עליך, רכי שמעתי, שאין יראת-אלהים בלבך, ומובטחני שתדון דין-אמת.

לסיפור הבא

לסיפור הקודם