לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

428

פרנסים, גבאים, רבנים, דיינים, מגידים, שד"רים, שוחטים, חזנים, שמשים, מלמדים, סופרים, מחברים ומוכרי-ספרים

כשביקש רבי צבי-הירש חיות לעלות לכיסא-הרבנות של זאלקווה שאלו הפרנסים את רבי יעקב-משולם אורנשטין, רבה של לבוב, ורבי יעקב-משולם הסכים. אמר לו רבי מרדכי-זאב בנו:

-אבא תמה אני עליך, שהסכמת. יודע אתה ברבי צבי-הירש, שהוא עוסק הרבה בחוכמות חיצוניות, וכיצד אין אתה חושש, שמא אין תוכו כברו?

החזיר לו רבי יעקב-משולם:

- היא הנותנת, בני. משום שהוא עוסק הרבה בחוכמות ‏חיצוניות הסכמתי ליתן עליו עול רבנות, שאם לא-כן חוששים לו, שמא ילך וישתמד, ונמצא, אנו מפסידים אדם גדול בתורה.

לסיפור הבא

לסיפור הקודם