לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

401

פרנסים, גבאים, רבנים, דיינים, מגידים, שד"רים, שוחטים, חזנים, שמשים, מלמדים, סופרים, מחברים ומוכרי-ספרים

ההוא שקבל לפני הרב שבעירו:

- רבי, חיים אין לה לבתי עם בעלה. שוטה זה לא בעל הוא לאשתו, אלא אסון הוא לה. בטרם בוקר הוא קם כל-יום ויושב ועוסק בתורה עד זמן-תפילה. בתפילה הוא מאריך שעה ושעתיים, ותיכף הוא חוזר ללימודו.

תמה הרב:

- אדרבה, ירבו כמותו.

גמגם והוסיף:

- אף אני...

- רבי, – הפסיקו הקובל, – אין הנדון דומה לראיה. אתה – פרנסתך היא זו, ואילו אותו שוטה – באמת ובתמים הוא עושה כך...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם