לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

400

פרנסים, גבאים, רבנים, דיינים, מגידים, שד"רים, שוחטים, חזנים, שמשים, מלמדים, סופרים, מחברים ומוכרי-ספרים

רב מן הנקרנים בא לעיר והזמינו השוחט לסעודה בביתו. סרב הרב:

- דרכו להחמיר על עצמו ואינו אוכל אלא משחיטת סכין, שהוא עצמו בדקה תחילה.

נעלב השוחט והחזיר לו:

- כל ימי הייתי מתקשה בדבר, למה אמר רבי יוחנן, שהקדוש ברוך-הוא עתיד לעשות סעודה לצדיקים מבשרו של לוויתן, [9] ולא מבשרו של שור הבר? עכשיו מתורצת לי קושיה זו. חזקה על צדיקים, שהם מחמירים על עצמם ויסרבו לאכול משחיטתו של הקדוש ברוך-הוא בשביל שלא בדקו

בעצמם את הסכין תחילה. לפיכך יעשה להם סעודה מבשרו של לווייתן, שאינו טעון שחיטה כל-עיקר.

[9] בבא בתרא עה, א.

לסיפור הבא

לסיפור הקודם