לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

385

פרנסים, גבאים, רבנים, דיינים, מגידים, שד"רים, שוחטים, חזנים, שמשים, מלמדים, סופרים, מחברים ומוכרי-ספרים

רבי, – טען אדם אחד לפני רבי יוסף [לוקש], – חיים אין לי עם אשתי ואני מוכרח לגרשה. כל מה שיש עמי בבית היא מבריחה. שעון היה לי ואף אותו הבריחה.

- מנין לך, ¬¬– שאל רבי יוסף, – שהיא הבריחה? שמא אחר הבריח ואתה חושד בכשירה?

- רבי, – השיב האיש, – בדקו אותה, במחילת כבודך, ומצאו את השעון מתחת לחלוקה.

תמה רבי יוסף ושאל:

- ואותו שעון – שעון של-כיס היה, או שעון של-קיר?

לסיפור הבא

לסיפור הקודם