לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

373

פרנסים, גבאים, רבנים, דיינים, מגידים, שד"רים, שוחטים, חזנים, שמשים, מלמדים, סופרים, מחברים ומוכרי-ספרים

סדר קלפי של חברא קדישא כיצד?

מעמידין את הקלפי על השולחן בבית-המדרש הגדול, "הנאמן" מימינה והדיין משמאלה. מפשיל "הנאמן" את שרווליו עד למרפק, לקיים מה שנאמר "והייתם נקיים מה' ומישראל, מכניס ידו דרך-אגב לתוך קופסת-הטבק ומבליע לבין אצבעותיו גורל המוכן לו מלכתחילה. טורף בקלפי ומעלה גורלו ונותנו לדיין. נוטלו הדיין ומשתעל והולך עד שמחליפו בגורל אחר המוכן לו מלכתחילה ופורשו לפני הסופר. נוטלו הסופר ורושם בספר - שם כרצונו, מרכיב הדיין משקפיו על חוטמו, מעיין בספר ואומר:

- אישי סופר, שמא טעית ורשמת שלא כהלכה?

מחזיר לו הסופר ואומר:

- אדוני דיין, שמא טעית ולא טרפת כהלכה?...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם