לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

372

פרנסים, גבאים, רבנים, דיינים, מגידים, שד"רים, שוחטים, חזנים, שמשים, מלמדים, סופרים, מחברים ומוכרי-ספרים

חשוך-בנים חלה. הזמין אליו את הרב ובינו לבינו מסר את רכושו לרשותו לשם צרכי-הציבור. למחר מת ותיכף אחרי הקבורה נכנסו הגבאים של חברא-קדישא אצל הרב ליטול עצה הימנו:

- הגדר של בית-הקברות נעשתה דחויה מרוב ימים, הקברים מתבזים על-ידי כלבים וחזירים, ויש צורך לגדור גדר חדשה. שמא יודע כבוד הרב מקור לממון בשביל צורך גדול זה?

שמע הרב והחזיר:

- יקרא דשכבי ודאי יקרא דחיי הוא, אבל תמה אני, מהיכן כבר נודע הדבר לכלבים ולחזירים, שפלוני בן-פלוני מסר אתמול את רכושו לרשותי?

לסיפור הבא

לסיפור הקודם