לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

307

עניים ועשירים, קבצנים וקמצנים

עני עמד ברחוב והתחכך בכותלו של בית. ראהו בעל-הבית ואמר לו:

למה אתה מתחכך כל-כך?

השיב העני:

זה כמה לא החלפתי כותנתי וגם למרחץ לא נכנסתי.

הכניסו בעל-הבית לביתו, נתן לו כותונת נקייה וגם נדבה הגונה העניק לו.

למחר יצא בעל-הבית לרחוב וראה: שני עניים מתחככים בכותל-ביתו. גער בהם להבריחם. אמרו לו העניים:

במה נפלנו מאותו עני של אתמול? לא די, שלא גערת בו, אלא גם קיבל שכר על החיכוך.

החזיר להם בעל-הבית:

טיפשים אתם! אותו עני יחידי היה וזקוק היה לכותל-ביתי כדי להתחכך. אתם, ששניים אתם, כותל-ביתי למה לכם? לכו והתחככו זה בזה.

לסיפור הבא

לסיפור הקודם