לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

302

עניים ועשירים, קבצנים וקמצנים

שבת קודם מנחה דרש הרב דרוש גדול בשבח הצדקה. ובו ביום, תיכף אחרי הבדלה, נכנסו אצלו שניים מחשובי-הקהילה.

פתח אחד מהם ואמר:

רבי, שמענו מה שדרשת היום בשבח-הצדקה...

נהנה הרב בלבו: "ודאי הביאו ממון לצדקה", ואמר להם:

תיתי לי, שחשובים כמותכם באים לשמוע דברי.

סיים אותו חשוב ואמר:

שמענו, רבי, מה שאמרת על מעלת הצדקה, ובאנו לבקש מאתך – כתב-קבצנות...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם