לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

279

עניים ועשירים, קבצנים וקמצנים

ראו לעני פושט-יד שהוא פוסח על פתחי עשירים ואינו מחזיר אלא על פתחיהם של סתם בעלי-בתים. אמרו לו:

שמא פרוטתם של עשירים טריפה בעיניך?

החזיר העני-הקבצן:

לא פרוטתם של עשירים טריפה בעיני, אלא הם גופם טריפה בעיני, ומקרא מפורש הוא: "רווח והצלה יעמוד ממקום אחר"{{הערה|השווה: אסתר ד יד – ולא מדבר אחר…

לסיפור הבא

לסיפור הקודם