לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

278

עניים ועשירים, קבצנים וקמצנים

ערב-שבת נכנס הירשל אוסטרופולר אצל עשיר. אמר לו המשרת:

"הגביר" ירד למכפלה התחתונה מחמת חום-היום.

ירד גם הירשל לשם ומצא את העשיר לבוש לבנים וסרוח על דרגש.

כיוון שהרגיש בו העשיר. אמר לו:

הירשל, למה ירדת אלי?

השיב הירשל:

צורכי-שבת אני חסר.

אמר לו העשיר:

הנה נדבה, ובשכר זה הגידה נא לי, מה אני חסר?

הסתכל הירשל בנדבה וראה. שמטבע קטנה נתן לו העשיר, נענה ואמר:

מסתכל אני בך ורואה, שתכריכים אתה לבוש ובאדמה אתה קבור, הרי שאין אתה חסר – אלא שתאכלך רימה...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם