לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

270

עניים ועשירים, קבצנים וקמצנים

ערב ראש-חודש נכנס קבצן אצל "גביר" לקבל את קצבתו – חמישה זהובים. יצא אליו משרתו של "הגביר" והביא לו שלושה זהובים.

שלושה ולא חמישה, – אמר המשרת, – משום שבחודש זה הוצאותיו של "הגביר" מרובות: את בתו הוא משיא.

כעס הקבצן ואמר למשרת:

לך ואמור לאדוניך: אם את בתו הוא משיא, יתן לה משלו ולא משלי.

לסיפור הבא

לסיפור הקודם