לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

269

עניים ועשירים, קבצנים וקמצנים

בימי היטלר בגרמניה.

קבצן עמד בפינת-רחוב בברלין וטבלית תלויה לו בצווארו:

"סומא בשתי עיניו, מאת יהודים אינו נוטל צדקה".

עבר עליו אדם אחד ולחש לו:

"טול חמישה מארקים והסירה טבלית זו מעל צווארך".

חזר ולחש לו גם הקבצן:

בבקשה ממך, רבי יהודי, אל תלמדני הלכות קבצנות!...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם