לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

264

עניים ועשירים, קבצנים וקמצנים

כשעלה משה מונטיפיורי עלייה אחרונה לארץ-ישראל ובא לירושלים פיזר נתן בשביל כל החכמים שם, חוץ מחכם אחד, ששכח ולא נתן בשבילו כלום. למחר בא אליו אותו חכם וקבל לפניו:

רבי משה, למה גרעת עיניך ממני?

התנצל לפניו מונטיפיורי:

שיכחה שלטה בו וכבר הוציא כל כספו ואין עוד בידו כלום.

אמר לו החכם:

רבי משה, שמא תפרש כמה – ואלווה לך...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם