לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

263

עניים ועשירים, קבצנים וקמצנים

שמעיה בטלן היה קובל ואומר:

ארבע וחמש פעמים אני שותה תה כל יום. ומימי לא עלה בידי לשתות כוס תה יפה כזו, שרגילים בה הבריות.

אמרו לו:

היכי תמצי?

החזיר שמעיה:

כשאני שותה בביתי, אני נזהר שלא להטיל לתוך הכוס יותר מחתיכה את סוכר, וכשאני שותה בבתיהם של אחרים אני מדייק שלא להטיל לתוך הכוס פחות משלוש חתיכות סוכר. נמצא, שמימי לא עלה בידי לשתות כוס טה יפה עם שתי חתיכות סוכר כזו שרגילים בה הבריות.

לסיפור הבא

לסיפור הקודם