לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

244

עניים ועשירים, קבצנים וקמצנים

עני בא מעיירתו הקטנה לכרך גדול וקנה לו שביתה בביתו של קרוב עשיר. פעם אחת, בשעת-סעודה, התחילה בעלת-הבית קובלת:

בכרך מאמיר היוקר מיום ליום. לשעבר היתה סעודה עולה בסלע אחד, עכשיו היא עולה בשניים.

נאנח האורח העני:

קשים מזונותיהם של יושבי-כרכים!... בעיירתנו הקטנה עולה סעודה יפה בשני זוזים.

מיד נענתה בעלת-הבית ושאלה:

אם הזול בעיירתך גדול כל-כך, למה אין אתה חוזר לשם?

נאנח האורח העני אנחה שנייה והשיב:

שמא את יודעת בעיירתנו אדם, שיש לו שני זוזים?

לסיפור הבא

לסיפור הקודם