לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

222

עניים ועשירים, קבצנים וקמצנים

מקובלנותיו של עשיר:

אתם אומרים: ברכה אחת מבטלת מאה קללות. ואני אומר: אפילו ברכה של יהודי קללה היא. מניין? מיצחק, שבירך את יעקב ואמר לו: "הווה גביר לאחיך"‏[24], פירוש: לא "גביר" ממש, בעל-ממון, אלא שאחיך ל"גביר" יחשבוך וימררו את חייך.

בראשית כז כט

לסיפור הבא

לסיפור הקודם