לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

202

עניים ועשירים, קבצנים וקמצנים

אבל תוך י"ב חודש ירד לפני התיבה על-מנת להתפלל בתורת ש"ץ. ניגש אליו אחד ואמר לו:

אני קודם, שאני אבל תוך שלושים.

נסתלק הראשון והלך לו. ניגש שלישי ואמר לשני:

אני קודם, שאני חייב-"יאהרצייט".

נסתלק השני והלך לו. ניגש רביעי ואמר לשלישי:

אני קודם, שאני אבל תוך שבעה.

נסתלק השלישי והלך לו. ניגש חמישי ואמר לרביעי:

אני קודם, שאני הוא המת עצמו‏[10]...

עני חשוב כמת" – שיגרת-העם; ועיין ההערה הסמוכה.

לסיפור הבא

לסיפור הקודם