לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

201

עניים ועשירים, קבצנים וקמצנים

מקובלנותיו של עני:

אתם אומרים: "כל מה שעושה הקדוש ברוך-הוא, הכל לטובה"‏[9], ואני אומר: הכל לרעה. ניקבו הנעליים שברגלי – מיד נכנסים המים לתוכן; ניקבה החבית שבביתי – מיד יוצאים המים מתוכה...

כל דעביד רחמנא – לטב עביד", ברכות ס, ב.

לסיפור הבא

לסיפור הקודם