לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

200

עניים ועשירים, קבצנים וקמצנים

אמרו לו לעני:

לא גנאי הוא לך, שאתה יוצא בבגד שכולו טלאי?

השיב העני:

אין בכך כלום, הכל יודעים, שיש לי בגד אחר בביתי.

חזרו ואמרו לו:

אם כן, למה אין אתה יוצא בו?

החזיר העני:

משום שאותו בגד כולו טלאי על-גבי טלאי.

לסיפור הבא

לסיפור הקודם